KOBERA NAD Kobera NAD Kompostáreň Facebook

Náš sortiment

Cenník predaja zemín, substrátov a recyklátov

Upravené zeminy Frakcia Sypná hmotnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Základná zemina 0-40 mm 1.2 t/m3 12 € 14.4 €
Trávniková zmes 0-25 mm 1.2 t/m3 33 € 39.6 €
Záhradná zemina (certifikovaná ÚKSUP) 0-20 mm 1 t/m3 27 € 32.4 €
Záhradná zemina špeciál (certifikovaná ÚKSUP) 0-20 mm 1.1 t/m3 28 € 33.6 €
Prírodné hnojivo Frakcia Sypná hmotnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Rašelinka (certifikované ÚKSUP) 0-15 mm 0.65 t/m3 36 € 43.2 €
Recykláty Frakcia Sypná hmotnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Betónový recyklát 0 - 90 mm (certifikované Qualiform) 0-90 mm 1.6 t/m3 7 € 8.4 €
Drvená tehla 0 - 2 mm 0-2 mm 1 t/m3 20 € 24 €
Recyklované kamenivo 0 - 63 mm (certifikované QUALIFORM) 0-63 mm 1.7 t/m3 13 € 15.6 €
Recyklované kamenivo 0/22 (certifikované QUALIFORM) 0-22 mm 1.4 t/m3 4 € 4.8 €
Prírodné, drvené a ťažené kamenivo Frakcia Sypná hmotnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Netriedený štrk 0-125 mm 1.6 t/m3 6 € 7.2 €
Triedený štrk 0 - 22 mm 0-22 mm 1.7 t/m3 12 € 14.4 €
Triedený štrk 0 - 4 mm 0-4 mm 1.7 t/m3 14.2 € 17.04 €
Triedený štrk 16 - 22 mm 16-22 mm 1.6 t/m3 11.8 € 14.16 €
Triedený štrk, guláče 22 mm a viac 22-125 mm 1.6 t/m3 11.3 € 13.56 €
Triedený štrk, 4 - 8 mm 4-8 mm 1.6 t/m3 12 € 14.4 €
Kremičitý piesok 0-1 mm 1.7 t/m3 23 € 27.6 €
Triedený štrk 8 - 16 mm 8-16 mm 1.5 t/m3 12.5 € 15 €
Balenie a iné Frakcia Sypná hmotnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Big bag 1m3 do hmotnosti 1 tony 15 € 18 €
Kontrolné váženie 5 € 6 €

Poznámky k predaju

  1. pri objednávkach zeminy je vhodné kalkulovať s koeficientom nakyprenosti 1,15 až 1,20
  2. poskytujeme možnosť výroby zeminy a substrátov podľa požiadaviek zákazníka
  3. dovoz materiálov je možný našou dopravou / viď cenník dopravy
  4. nakládka 2 druhov materiálov na jedno vozidlo bude účtovaná sumou 5€ bez DPH
  5. nakládka Big Bagu na vozidlo bude účtovaná individuálne, podľa počtu kusov a vyťaženosti prevádzky
  6. minimálna účtovaná cena za jedno váženie je 3€ bez DPH

Kde nás nájdete?

Kompostáreň | Cenová kalkulačka Vypočítať cenu