Vážení zákazníci, na základe najnovších informácií vás musíme informovať o zastavení prijímania biologicky rozložiteľného odpadu pokým nebude opäť rozhodnuté v našej žiadosti o predĺženie činnosti R3. Pokiaľ sa tak nestane, nemôže naša spoločnosť prijímať žiaden odpad. Na odpadovom trhu pôsobíme stabilne od roku 2006 preto nás vzniknutá situácia nesmierne mrzí a snažíme sa ju riešiť.
KOBERA NAD Kobera NAD Kompostáreň Facebook

Kompostáreň Bernolákovo

Kompostáreň Bernolákovo je zariadenie na , kde kladieme dôraz na kompletné využitie odpadov, ktoré rozdelíme, spracujeme, zhodnotíme a následne ich poskytujeme ako materiál ďalej.
Pozrieť sortiment
Kompostáreň - Zemina
Kompostáreň | Cieľ

Máme cieľ

Je pre nás prioritou, a týka sa ako biologicky rozložiteľných materiálov, tak aj stavebných odpadov. Sme tu, aby sme našli spôsob, ako efektívne využiť odpad a premeniť ho na materiál.
Kompostáreň | Spracovanie

Zhodnocovanie

Skládkovanie nie je do budúcna riešením. Už dnes sa treba zamyslieť nad tým, že jednoduché procesy nie sú vždy správne a trvácne.
Kompostáreň | Vysoká kvalita

Vysoká kvalita

Je pre nás prioritou, a týka sa ako biologicky rozložiteľných materiálov, tak aj stavebných odpadov. Sme tu, aby sme našli spôsob, ako efektívne využiť odpad a premeniť ho na materiál.
Kompostáreň | Vysoká kvalita

Spokojní zákazníci

Náš zákaznícky servis je k dispozícii počas prevádzkových hodín a je vyškolený tak, aby zodpovedal a poradil k maximálnej spokojnosti zákazníka.

O nás

Kompostáreň | O nás

Pre niekoho odpad, je pre nás surovina na zhodnotenie a materiál na následné využitie

Kompostáreň je vybavená kompletnou technológiou na ekologické spracovanie odpadov organického pôvodu, výrobu kompostov a substrátov. Z prakticky nepoužiteľného odpadu sa vytvára produkt vhodný na ďalšie využitie, ako napríklad skultivovanie pôd, parkové výsadby, záhradnícke a škôlkarské pestovanie sadeníc a podobne. Naším cieľom je pracovať tak, aby sme nemuseli využívať skládky, a tým čo najmenej zaťažovali životné prostredie.

Dokumenty

Kde nás nájdete?

Kompostáreň | Cenová kalkulačka Vypočítať cenu